14/09/2021

Comunicat de l’Institut en relació als fets apareguts a premsa les últimes hores

Per Institut Ostrom

Ens plau comunicar la incorporació com a Director de Programes de Pau Vila, economista i enginyer amb experiència en consultoria i transformació digital en el sector industrial. Fins ara investigador associat de l’Institut, en Pau és autor de diverses publicacions i informes sobre política industrial, competitivitat i regulació dels mercats.

Agraïm a Alexànder Golovín la seva tasca els darrers cinc anys en el càrrec i li desitgem èxits i encerts en la seva nova etapa al sector públic.

Des de l’Institut ens desvinculem de la decisió empresa per la Conselleria d’Universitats i Recerca i refermem el nostre compromís amb la qualitat institucional. Reivindiquem transitar d’un model de selecció assentat en pautes de confiança i discrecionalitat cap a un que incorpori els principis de publicitat, transparència, competència i aptitud.